Psychologia sprzedaży 2.0

Mateusz Grzesiak

08.06.2018 Kraków

Sprawdź

Kim Jesteśmy?

Specjalizujemy się w rozwoju ludzi pełnych pasji, ambitnych, odważnych i dążących do osiągnięcia satysfakcji z życia zawodowego i prywatnego.
Chcemy podzielić się z Tobą naszą energią i zaangażowaniem, dlatego organizujemy szereg szkoleń i konferencji oferujących dostęp do profesjonalnej wiedzy oraz kompleksowych rozwiązań, opartych na sprawdzonych i efektywnych działaniach podejmowanych przez ludzi biznesu i tych, którzy osiągnęli sukces na różnych płaszczyznach swojego życia.
Dbamy o jak najwyższą jakość naszych usług, dlatego na nasze konferencje zapraszamy inspirujące osoby, które pragną podzielić się zdobytą wiedzą merytoryczną oraz wieloletnim doświadczeniem.
Twoje zadowolenie to Nasza motywacja i Nasz wewnętrzny sukces.
Jesteśmy dla Ciebie! Przekonaj się sam o jakości naszych usług!

Założenia

Trzy podstawowe założenia budujące mocne filary Project Success to:

 • SILNA MARKA
 • WIZERUNEK
 • EFEKTYWNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ DZIAŁANIA!

Szkolenia otwarte

ZOBACZ

Organizacja eventów

ZOBACZ

8 Czerwca 2018

Mateusz Grzesiak

Psychologia sprzedaży 2.0

Zobacz więcej

17 Lutego 2017

Mateusz Grzesiak

Time Management Master

Zobacz więcej

26 Października 2016

Mateusz Grzesiak

Personal Branding - Wykreuj swoją markę!

Zobacz więcej

Konferencja

Sprzedaż Przyszłości

Kraków, Gdańsk, Poznań - Sprawdź!

Zobacz więcej
Image

Personal Branding

Mateusz Grzesiak, Rafał Brzoska, Prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierz Roszczynialski

Personal Branding w erze XXI wieku jest jednym z fundamentalnych narzędzi marketingowych. Dzięki niemu budowanie Twojej marki osobistej jak i dostęp do precyzyjnej grupy docelowej stanie się łatwiejszy, skuteczniejszy i o wiele szybszy.

ZOBACZ GALERIĘ

Image

Lider XXII wieku

Matesz Grzesiak, Łukasz Jakóbiak, Jarosław Juśkiewicz

Rynek rozwija się szybciej niż teorie z książek i mentalność jednostki. 20 lat temu wierzyliśmy w tytuł magistra, a dziś wymagane są dodatkowe kompetencje i wyklarowały się zawody przyszłości. Jednym z nich jest zawód Lider.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

ZOBACZ GALERIĘ

Image

Body Intelligence Congress

Mateusz Grzesiak, Mariusz Jop, Bartosz Ostałowski

Uniknij problemów z ciałem, rozwiąż je szybko lub wykorzystaj ciało najbardziej efektywny sposób! Zapisz się i popraw wygląd, schudnij, zwiększ witalność, podnieś kondycję swojego ciała. Naucz się w prosty sposób odżywiać zdrowo, bez poczucia, że coś tracisz.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Personal Branding

Mateusz Grzesiak, Rafał Brzoska, Prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierz Roszczynialski

Personal Branding w erze XXI wieku jest jednym z fundamentalnych narzędzi marketingowych. Dzięki niemu budowanie Twojej marki osobistej jak i dostęp do precyzyjnej grupy docelowej stanie się łatwiejszy, skuteczniejszy i o wiele szybszy.

ZOBACZ GALERIĘ

 • Creative Group 303
 • Piotr Szałański Photography
 • Epic Agency
 • Image
 • Gołuszka Firma Budowlana
 • Fryzjer Piwowar
 • Klinika Budowlana
 • Luxury Fashion
 • Online
 • MM
 • Smartdecor
 • Klonex
 • Pressart
 • LOD consulting
 • Roksana Makowska
 • Veraprint
 • Bielenda
 • Tomorow Vision
 • Bielenda
 • Tomorow Vision
 • Ginger
 • Luxury Fashion
 • Chatlon
 • Szkoła inwestowania
 • Eurocash
 • Law Business Quality
 • Unique
 • OSOM
 • Offset
 • Offset
 • Offset
 • Offset
 • Offset
 • Offset
 • Offset
 • Offset
 • Offset
 • Offset
 • Offset
 • Offset

ŁUKASZ JAKÓBIAK


Rafał Brzoska


Prof. zw. dr hab. inż Włodzimierz Roszczynialski


Piotr Śliwiński

Cele Fundacji

Celem Fundacji jest:

 • Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie kształcenia dorosłych i młodzieży,
 • Wspieranie i tworzenie inicjatyw edukacyjnych,
 • Wyrównanie szans dostępu do edukacji dla młodzieży i dorosłych.

Formy działania

 • Organizowanie kolonii, półkolonii, obozów, szkoleń, kursów itp.,
 • Organizowanie konferencji i szkoleń z zakresu rozwoju osobistego,
 • Wydawanie materiałów edukacyjnych,
 • Tworzenie, promocja i sprzedaż narzędzi wspomagających pracę nauczycieli oraz wychowawców (w tym programów informatycznych),
 • Udzielanie pomocy szkołom, przedszkolom i innym placówkom edukacyjnym,
 • Organizacja podróży i pobytu dla polskich oraz zagranicznych specjalistów w dziedzinie pedagogiki, umożliwiająca im udział w warsztatach, szkoleniach i sympozjach edukacyjnych,
 • Finansowanie sprzętu i pomocy oświatowych dla szkół i innych placówek oświatowych,
 • Finansowanie działania szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych, realizujących programy oświatowo-edukacyjne,
 • Współpraca z wyższymi uczelniami w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz studentów.

Fundacja w ramach swojej działalności statutowej oraz w ramach realizacji celów statutowych działa w obszarach:

 1. Edukacji, oświaty i wychowania,
 2. Kultury i sztuki,
 3. Ochrony zdrowia,
 4. Integracji społeczności lokalnych,
 5. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 6. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 7. Promocji i organizacji wolontariatu,

Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości. Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego zostanie określony w akcie wewnętrznym zatwierdzonym przez Zarząd Fundacji.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następujących obszarach:

 • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji społecznej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.52.Z Poza szkolne formy edukacji artystycznej
 • 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
 • 58.1 Wydawanie książek
 • 58.29 Dział wydawniczy w zakresie oprogramowania
 • 47.1 Sprzedaż detaliczna

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Dochody Fundacji z prowadzonej działalności gospodarczej służą wyłącznie realizacji celów statutowych.

PROJECT SUCCESS Spółka Cywilna

ul. W. Łokietka 18a/2
30-016 Kraków
NIP: 6772388102
734 487 986

biuro@projectsuccess.com.pl
50.07818289999999 19.928922899999975

Project SUCCESS s.c.

ul. W. Łokietka 18a/2
30-016 Kraków